Algemene voorwaarden

 1. Op grond van de wettelijke regels betreffende koop op afstand heeft de cursist gedurende 7 dagen na aanmelding de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te annuleren. Annulering dient per e-mail dan wel aangetekend schrijven te geschieden.
   
 2. Deelname aan de cursus is derhalve definitief 7 dagen na aanmelding door de cursist.
   
 3. Het Wijninstituut heeft voorafgaand aan de cursus aanzienlijke kosten, doordat zij ruimte dient te huren, een instructeur dient vast te leggen, etc. Dit betekent, dat een niet conform artikel 1 van deze algemene voorwaarden geannuleerde cursus niet meer geannuleerd kan worden. Het cursusgeld is dan verschuldigd en eventueel betaald cursusgeld wordt niet gerestitueerd.
   
 4. De cursist wordt, wanneer hij/zij door overmacht niet in de gelegenheid is de cursus bij te wonen, in overleg in de gelegenheid gesteld de cursus op een ander tijdstip te volgen.
   
 5. Bij SDEN2 bestaat de mogelijkheid 1 les en bij SDEN3 2 lessen in te halen. Dit moet in overleg met de backoffice van het Wijninstituut.
   
 6. Het cursusgeld dient 4 weken voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Mocht inschrijving binnen de termijn van 4 weken voor aanvang van de cursus plaatsvinden, dan dient betaling binnen 7 dagen na inschrijving, maar in ieder geval voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.
   
 7. Het Wijninstituut behoudt tot 7 dagen voor aanvang het recht, bij onvoldoende deelnemers de cursus te annuleren. Het reeds betaalde cursusgeld zal dan aan cursist geretourneerd worden.

AVG

Per 25 mei 2018, treedt ter bescherming van de persoonsgegevens de wet AVG in werking,  Het Wijninstituut bewaart van haar cursisten de volgende gegevens: naam, adres, mailadres en telefoonnummer, alsmede welke cursussen een cursist gevolgd heeft. Deze gegevens zijn nodig voor Het Wijninstituut om te factureren, voor de cursist om in te loggen in het systeem en toegang te verkrijgen tot het lesmateriaal en voor Het Wijninstituut om met de cursisten te kunnen communiceren.

Het Wijininstituut doet al het mogelijke om deze gegevens te beschermen. De gegevens van onze cursisten worden Niet gedeeld met derden. 

Iedere cursist heeft het recht om bij Het Wijninstituut aan te geven, wanneer de gegevens verwijderd moeten worden.