Algemene voorwaarden

  1. Op grond van de wettelijke regels betreffende koop op afstand heeft de cursist gedurende 14 dagen na aanmelding de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te annuleren. Annulering dient per e-mail dan wel aangetekend schrijven te geschieden.
     
  2. Deelname aan de cursus is derhalve definitief 14 dagen na aanmelding door de cursist.
  3. Behoudens in geval de cursus wordt gevolgd door middel van een E-Learning programma en gebruik is gemaakt van de activeringscodeheeft de cursist op grond van de wettelijke regels betreffende koop op afstand gedurende 14 dagen na aanmelding de mogelijkheid de overeenkomst kosteloos te annuleren. Annulering dient per e-mail dan wel aangetekend schrijven te geschieden. 
  4. Het Wijninstituut heeft voorafgaand aan de cursus aanzienlijke kosten, doordat zij ruimte dient te huren, een instructeur dient vast te leggen, etc. Dit betekent, dat een niet conform artikel 1 van deze algemene voorwaarden geannuleerde cursus niet meer geannuleerd kan worden. Het cursusgeld is dan verschuldigd en eventueel betaald cursusgeld wordt niet gerestitueerd.
  5. De wettelijk vastgestelde corona check, zal ook door Het Wijninstituut, waar het op de locaties vastgesteld is, gevolgd worden
  • M.b.t. inhalen geldt het volgende;

- Het Wijninstituut is niet verplicht om de lessen te laten inhalen

- Mocht een cursist de les gemist hebben, kan hij/zij de les via een link van een oude les  2021/2022 (youtube) terug  kijken.

- Bij grote overmacht, gelieve contact op te nemen met de backoffie van het Wijninstiuut (info@wijninstituut.nl) 

                                                                                                                                                                           

  1. Het cursusgeld dient 4 weken voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Mocht inschrijving binnen de termijn van 4 weken voor aanvang van de cursus plaatsvinden, dan dient betaling binnen 7 dagen na inschrijving, maar in ieder geval voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.                                                                                           
  2. Het Wijninstituut behoudt tot 7 dagen voor aanvang het recht, bij onvoldoende deelnemers (minder dan 15p.) de cursus te annuleren. Het reeds betaalde cursusgeld zal dan aan cursist geretourneerd worden.