Algemene voorwaarden

Algemene- en Annuleringsvoorwaarden, Gedragscode

Voor annuleringsvoorwaarden zie 'algemene voorwaarden van NRTO' 

Gedragscode NRTO

Overige bepalingen voorwaarden Wijninstituut

  1. Het cursusgeld dient 4 weken voor aanvang van de cursus voldaan te zijn. Mocht inschrijving binnen de termijn van 4 weken voor aanvang van de cursus plaatsvinden, dan dient betaling binnen 7 dagen na inschrijving, maar in ieder geval voor aanvang van de cursus voldaan te zijn.                                       
  2. Het Wijninstituut behoudt tot 7 dagen voor aanvang het recht, bij onvoldoende deelnemers (minder dan 15p.) de cursus te annuleren. Het reeds betaalde cursusgeld zal dan aan cursist geretourneerd worden.   
  3. Bij inschrijving binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus geldt ook de bedenktijd, deze vervalt echter bij het volgen van het eerste lesmoment             
  4. M.b.t. inhalen geldt het volgende;
  •  Het Wijninstituut is niet verplicht om de lessen te laten inhalen
  • Mocht een cursist de les gemist hebben, kan hij/zij de les via een link van een oude les  2021/2022 (youtube) terug  kijken.
  • Bij grote overmacht, gelieve contact op te nemen met de backoffie van het Wijninstiuut (info@wijninstituut.nl)