AVG

Per 25 mei 2018, treedt ter bescherming van de persoonsgegevens de wet AVG in werking,  Het Wijninstituut bewaart van haar cursisten de volgende gegevens: naam, adres, mailadres en telefoonnummer, alsmede welke cursussen een cursist gevolgd heeft. Deze gegevens zijn nodig voor Het Wijninstituut om te factureren, voor de cursist om in te loggen in het systeem en toegang te verkrijgen tot het lesmateriaal en voor Het Wijninstituut  om met de cursisten te kunnen communiceren.

Het Wijininstituut doet al het mogelijke om deze gegevens te beschermen. De gegevens van onze cursisten worden niet gedeeld met derden. 

Iedere cursist heeft het recht om bij Het Wijninstituut aan te geven, wanneer de gegevens verwijderd moeten worden. 

AVG